بچه های کلاس دوم امروز یاد گرفتن که با محیط زیست خودشون مهربان تر باشند ، چون همه موجودات زنده حق زیستن دارند و نباید بخاطر خودخواهی برخی از آدما از بین بروند 

یاد گرفتن که بعضی از اشتباهات ما باعث مرگ دیگر جانداران میشه و فرصت زندگی کردن رو از اونا میگیره😔

زیبایی های موجودات زیر آب ، پرنده ها و حیوانات جنگل رو از نزدیک دیدند و تجربه ایی به تجربیاتشون اضافه شد😊