اول یه مروری به تکالیف داشته باشیم

امضای کارنامه و آوردن آن به کلاس- نوشتن لغات سختی که خط کشیدیم هرکدام یک خط  

 پیک ها حل شود - صفحات ۴۲و ۴۳ علوم را بخوان و انجام بده و هر نتیجه ایی که حاصل شد را به کلاس گزارش کن (تمیز و مرتب) 

کسایی که روخوانی ضعیفی دارند هرروز روخوانی انجام بدن 


درس ها و تکالیف کمی فشرده میشه تا پسرام عقب نباشن 

پیشاپیش از همکاری همه شما دلسوزان و همراهان سپاسگزارم 


کارنامه ها هم نسبت به مهرماه بیشتر  رضایت بخش بود هر چند هنوز انتظارات من براورده نشده و توقع من از پسرامون بیشتره

به امید کارنامه های درخشان تره همه پسرام 


ببخشید اگه آپلود برنامه های امروز تاخیر داشت 😉