🌺🌺به فرزندان خود بیاموزید از باختن درس بگیرند و از موفقیت لذت ببرند به فرزندان خود بیاموزید که یک برنده باادب باشد و یک بازنده سربلند. 


🔮به آنها بیاموزید که مسئله مهم،بردن نیست؛ شرکت کردن در مسابقات هم به همان اندازه مهم است. 


🔮به آنها بیاموزید که شکست محدود و موقتی را بپذیرند اما هرگز امید بی انتها را از دست ندهند.  


🔮با یک تبسم، یک کلمه تشویق آمیز و یک دست نوازش، تفاوت بردن و باختن را برای فرزندان خود رقم بزنید

..........................              .........................‌..‌‌‌....           ..................... 🚫 من تو را دوست دارم ولی این کار تو را نمی پسندم


اگر می خواهید لفظی را به کودک بیاموزید، کار خوب و بد را برایش مشخص کنید. 


به او بیاموزید ما کار خوب و کار بد داریم ، نه بچه خوب و بچه بد. 

هدف از وضع قوانین، آموزش رفتارهای مناسب است نه تنبیه کودک.

 اگر چه به رفتار ناپسند او اعتراض می کنید ولی محبت خود را به او قطع نمی کنید.

..........................              .........................‌..‌‌‌....           .....................⭕️ با کودکان سنین مدرسه بالغانه صحبت کنید.


آنها دوست دارند بزرگ شدنشان را تأیید کنیم. به آنها برمی خورد اگر احساس کنند مانند بچه ها با آنها صحبت می شود (حتی اگر مانند کودکان رفتار کنند) 


❎به جای چند بار باید بهت بگم مشقت را بنویس؟! 


✅بگوئید: فکر کنم مشق داشته باشی، کی می خوای اونها را شروع کنی؟

ً..........................              .........................‌..‌‌‌....           .....................🔴کودک درک درستی از مفهوم مرگ ندارد .


از به کار بردن جملاتی که تکیه کلام بزرگترهاست و مفهوم مرگ در انها به کار رفته ،بپرهیزید.


👈 مثلا: برات میمیرم، الهی بمیرم، تو منو کشتی،اخر سر از دستت دق میکنم.


⭐️این جملات را در حضور کودک برای دیگران هم به کار نبرید.کودک فرق بین شوخی و جدی را نمی داند.


🌟مادری که به همسر خود می گوید :  " تو اخر با این کارات منو میکشی"  کودک احساس می کند پدر قصد کشتن مادر را دارد و این احساس ناامنی او را به مادر می چسباند و از ترس اینکه نکند پدرش،مادر رابکشد حاضر به جدا شدن از مادر نیست