یکی از مهمترین کلیدهای فرزند پروری احترام گذاشتن به شخصیت کودک است. رفتار محترمانه با کودک موجب خودباوری و اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی در او می شود. این سرمایه در تمام زندگی رفیق راه او خواهد بود و او را برای شکوفا کردن استعدادها و توانایی هایش یاری خواهد کرد.


آیا احترام گذاشتن به کودکان موجب لوس شدن آنها نمی شود؟ 

هزار و یک دلیل برای لوس شدن بچه ها وجود دارد که احترام گذاشتن در میان آن دلایل نیست. احترام به کودک نه به معنای اطاعت از خواسته های ریز و درشت او و نه تعریف و تمجید و حمایتهای افراطی از کودک است. بلکه تنها به رسمیت شناختن شخصیت محترم کودکان است. 


چگونه به فرزندمان احترام بگذاریم؟

- به آنها سلام کنیم و برایشان جا باز کنیم.

- آنها را با احترام نام ببریم.

- در میهمانیها از پذیرایی کردن آنها غافل نشویم.

- به آنها دروغ نگوییم و به وعده هایمان عمل کنیم.

- به حرفهای آنها توجه کنیم و میان حرفشان نپریم. 

- گاهی با آنها هم مشورت کنیم.

- به آنها مسئولیتهایی متناسب با توانایی هایشان بدهیم.

- اشتباهاتشان را در جمع و بخصوص در میان همسالانشان به آنها گوشزد نکنیم.

- آنها را تحقیر, سرزنش نکنیم.

- به آنها حق انتخاب بدهیم و به سلیقه شان احترام بگذاریم.

- آنها را با دیگران مقایسه نکنیم و...


رسول گرامی اسلام(ص) در باره احترام به کودکان می فرماید:

«به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روشهای پسندیده با آنان معاشرت کنید.»