بچه های من امروز حسابی همکاری کردن و در این آزمایش فعال بودن

چه جشنی داشتیم ، جاتون خالی یه بخور بخور تایم حسابی 

ماشالله که پسرام کم هم نمیارن 😄😄😄

از ذوب شکلاتا فهمیدیم که مواد با گرما تغییر حالت میدن

بعدم متوجه شدیم دوباره با سرما دوباره میشه جامد بشن 

فهمیدیم برای برگزاری جشنا نیاز به آمادگی هایی خاصی است

با درست کردن شربت و ریختن اون در لیوانای دانش آموزان متوجه شدن که مایعات شکل ظرف رو به خودشون میگیرن 

و قراره فردا توضیحاتی رو در قالب گزارش از این ازمایش به کلاس ارائه کنند