با سلام خدمت همه عزیزان 

امروز برای درس علوم و تفهیم مطالب آب سالم و هدر ندادن آن بچه هارو به تصفیه خانه بزرگ گیلان بردیم . تجربه خوبی بود براشون همه چیز براشون جذابیت داشت و خوشحالم که من همراهی شون میکردم .

مراحل را یک راهنما با حوصله فراوان برای بچه ها تو ضیح میدادند 

اولین مرحله جداسازی زباله های بزرگ بود که بچه ها مشاهده کردند 

بعد در یک اتاقچه ایی آشغال ها و اضافات ریز آب از آن گرفته میشد 

در مرحله سوم با پمپ آب به حوضچه هایی هدایت میشد برای ته نشین شدن 

بعد دوباره با پمپ به سالن بزرگی که شامل حوضچه های فراوانی بودند منتقل میشدند و با سنگهای ریزی به نام سیلیس پاکسازی نهایی میشدند

در انتها مواد میکروب زدا اضافه میشد که ظاهرا کلر بود و بعد مراحل انتقال آب به مخزن های بزرگتر و فرستادن آن به منازل انجام میشد .

این گزارشی بود که بچه ها میتونن در دفتر علوم خودشون وارد کنند .


شمارا به دیدن عکس های پسرام دعوت میکنم .