Image result for ‫ضرب المثل‬‎

خب پسرای من امروز در داستان کتاب بخوانیم همون داستان مورچه اشک ریزان ، با یه ضرب المثل روبرو شدیم و کلللللی در مورد ضرب المثل ها با هم صحبت کردیم 

اینجا چند تا از پر کاربردترین های اونا رو براتون می نویسم تا آشنا بشیدآش کشک خالَته بخوری پاته نخوری پاته 

یعنی:


این کار را باید انجام دهی چه دلت بخواد چه دلت نخواد.


Image result for ‫ضرب المثل‬‎


با یک گل بهار نمیشه   یعنی : با یک شخص درستکار دنیا درست نمی شود.


با یه من عسل هم نمی شود خوردش:  بد اخلاق بودن


پولش از پار و بالا می ره: ثروت زیادی دارد.


تا تنور گرم است نان را بچسبان: کاملاً از فرصت استفاده کردن.جوجه را آخر پائیز می شمرند: نتیجه کار آخر معلوم می شود.

Image result for ‫ضرب المثل‬‎

جای سوزن انداختن نیست : یعنی جایی خیلی شلوغ است


حلوا حلوا دهن شیرین نمی شه: با زدن حرف حلوا بدان که دهانت شیرین نمی شود.


دیگ به دیگ می گه روت سیاه: کسی که عیب دارد به دیگران طعنه می زند.


روکه نیست سنگ پای قزوینه: پررو بودن.قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری:

  ارزش هر چیزی را خِبره آن کار می داند نه دیگران.آتیش زده به مالش یعنی : هر چی داشته زیر قیمت بخشیده .


Image result for ‫ضرب المثل‬‎

مرغ یک پا داره: لجبازی کردن
 نخود هر آش شدن: فضول بودنیک دست صدا نداره: باید با دیگران متحد بودوالدین گرامی هم در صورت نیازبرای فرزندان خود گسترده تر توضیح دهید