اموزش والدین و آگاهی کودکان از مسائل جنسی 


باشد که با انتشار این مطالب جلوی این فاجعه انسانی تجاوز را تا حد ممکن بگیریم🙏

1_ بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید. 


هرگر جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید


بهشان یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست. 

هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند


"مادر برو یه بوس به عمو بده" 

 یا 

"برو بغل دایی جان" 

و حرفهایی از این دست.

2_ بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است.

 

3_ هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی حتی محارم تنها نگذارید. 


بیشتر تجاوزها از طرف اطرافیان نزدیک ودوستان بوده و مسلما به عقل هیچ پدر و مادری هم نرسیده که ممکن است خطر در کمین بچه باشد

فکر نکنید پسربچه ها در خطر نیستند اتفاقا آمار تجاوز و آزار جنسی پسربچه ها رو به افزایش است

 

4_ مهارت "نه" گفتن را به بچه ها بیاموزید.

 

5_ سعی کنید راننده سرویس بچه ها مرد نباشد. مخصوصا مراقب آخرین نفری که با راننده تنهاست باشید.

6_ هرگز وقتی بیرون از منزل هستید سفارش چیزی را ندهید که بچه ها مجبور شوند تحویل بگیرند.

 

7_در مورد اعضای تناسلی: به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج ار عرف است و هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بگذارند


بگویید این حرف ها فقط در چارچوب خانه مطرح می شوند

 

8_ بیشتر متجاوزین بچه ها را می ترسانند. 

 

 به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند   دوستشان دارید  هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید" این کارو کردی دیگه دوست   ندارم"


 بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده  پذیرای ایشان هستید

 

9_ اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل میشود_ هرگز در سنین ۲ تا ۵ سال شوخی جن.سی با همسرتان نکنید به این امید که بچه ها نمیفهمند

󾭈به بچه ها در مورد روابط جنسی دروغ نگویید و آن را امری طبیعی بدانید


اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید

 

11_ حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید. 

مثلا از بچه ها اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا غلغلکشان دهید. 

بگذارید گاهی نه بگویدفضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند.- اگر فیلم هایی را در جائی دیدند یا از جائی شنیدند، و از شما توضیح خواستند بگویید که این مخصوص زن و شوهرهاست و به انان تذکر دهید هیچ کس اجازه ندارد کس دیگری را این گونه ببوسد.

 

                                                                                    @shokohschool