برای سرعت بخشیدن به محاسبات و همین طور افزایش خلاقیت دانش  آموز در ریاضیات به غیر از روش انگشتان ، چوب خط و رسم شکل و محور و جدول اعداد این روش هم به دانش آموز آموزش داده می شود

6 همان 5+1

7 همان 5+2

8 همان 5+3

9 همان 5+4

است

حالا مثلا دانش آموز می خواهد 

مقدار 8+8 را حساب کند

مرحله ی اول

از آن جایی که به جای 8 می توانیم بگوییم 5+3

مرحله دوم

حالا میتوانیم بگوییم 3+5+3+5

دو تا 5 حسابش برای دانش آموز آسان است / سریع میگوید 10

حالا 3+3 میشود 6

و در نهایت 10 با 6 را سریع جواب می دهد 16