شکفتن گل زیبایم در دشتی از یاس های مهربانی


با آرزوی روشن ترین فرداها برای امیر علی عزیزم 

☺☺☺☺


املای لاکپشتی امروز کلاسم که هم نوشتن هم رنگ آمیزی کردن و خودشون هم بریدنش 

یه کار تلفیقی آموزش دیکته وهنر


اینم دسته های صد تایی و شروع آموزش های این فصل از ریاضی