خوب داستان بگو 


یکی بود و یکی نبود 

تو شهر خط کش ها خونه ها با عدد ها مشخص میشد اسم رییس خونه رو اول هر خونه می نوشتن 

خونه یک و روی خط کش نشون میدید و به ترتیب دو  و  سه  و 


در هر خونه ده نفر بودند بین یک تا دو فاصله ها رو به همراه بچه ها شمارش کنید بعد دو تا سه و تا آخر 


حالا بپرسید بچه ها از صفر تا چهار چند نفر زندگی می کنند و جواب چهل 


بعد معرفی سانتی متر و میلی متر 


که اسم رییس ها سانتی متره و اسم بچه ها میلی متر حالا برای تبدیل 


از ساده به مشکل 

بچه ها گفتید از صفر تا چهار چند نفرند بله چهل نفر 

پس داریم اندازه ی میلی متر ها رو میگیم 

پس از صفر تا چهار چند میلی متر هست 

جواب چهل 

پس میتونیم بگیم هر چهار سانتی متر چهل میلی متره 


و چند سوال دیگه در همین حد 

حالا روی خط کش ۵سانتی متر و ۶میلی متر رو نشون بدید و بگید بچه اینجا یعنی چند نفر با راهنمایی بگید میدونید که تا پنج یعنی پنجاه نفر پس شش تا دیگه هم بهش اضافه کنیم میشه ۵۶نفر 


حالا پس میتونیم بگیم که ۵سانتی و ۶ میلی یعنی ۵۶ میلی متر حالا بالعکس 

بچه ها به نظرتون ۷۴میلی چند سانتی متره 

جواب ۷ سانتی متر 

پس اون چهار چیه 

روی خط کش حتما نشون بدید 

جواب۴میلی متر 

پس میتونیم بگیم 

۷۴میلی متر ۷سانتی متر و ۴میلی متر هست


در جلسه بعد این داستان رو گفتم

پای تابلو نوشتم 8 سانتی متر       50 میلی متر


گفتم قبل از حل این سوال میخوام یه ضرب المثل جدید یادتون بدم.(تلفیق فارسی و ریاضی)


کبوتر با کبوتر باز با باز         کند همجنس با همجنس پرواز


البته حین گفتن ضرب المثل عزیزایی که اونو بلد بودن من رو همراهی کردن.


بعد در مورد مفهوم ضرب المثل توضیح دادم و گفتم اینجا هم نمیتونیم سانتی متر و میلی متر رو با هم مقایسه کنیم و باید همجنس بشن یا دوتاشون کبوتر بشن یا باز. سانتی متر رو باز نامیدم و میلی متر رو کبوتر و گفتم بهتره بازه هم بشه کبوتر یعنی سانتی متر رو تبدیل کنیم به میلی متر. 8 سانتی متر یعنی 80 میلی متر حالا که دو تاشون میلی متر شدن میتونیم باهم مقایسه کنیم. بله 80 بیشتر از 50 هست. تو مثال های بعدی تذکر میدادم نکنه کبوتر و باز باهم پرواز کنن باز یه پرنده شکاریه کبوتر رو میخوره پس یادتون باشه باید همجنس باشن. چندتا مثال حل کردم و تو همه مثالها، سانتی متر رو به میلی متر تبدیل کردم تا تبدیل واحد همشون  ثابت باشه. اگه بخوان مثلا 48 میلی متر رو با 5 سانتی متر مقایسه کنن و میلی متر رو به سانتی متر تبدیل کنن ممکنه گیج بشن پس راحتتر اینه که تو این نوع مقایسه ها، سانتی متر رو به میلی متر تبدیل کنن.