درس #ریاضی و آموزش مبحث تقریب در کلاس دوم خانم #همرنگ به روش #خلاق 

با ابزار ساده بعد از توضیح درس و ارائه یک قصه کوتاه بچه ها به سادگی مطلب را درک کرده و قادر به حل مسئله خواهند بود .